Εκπαιδευτικό Υλικό

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε: 1)  τον Οδηγό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος και 2) Εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες που εισηγούνται άλλοι εκπαιδευτικοί. 

1. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί Οδηγός για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ο Οδηγός αποτελείται από:

  1. Σχέδια μαθήματος και οργάνωσης της κάθε ενότητας για τον/την εκπαιδευτικό
  2. Φύλλα εργασίας μαθητή/τριας
  3. Έντυπα με εικονογραφημένο το λεξιλόγιο της κάθε ενότητας, παρουσιάσεις με εικόνες, flashcards, και κάρτες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

 

Εισαγωγή

Προπαρασκευαστικά μαθήματα

Χαιρετισμοί - Συστάσεις 

Παρουσίαση Εαυτού

Αντικείμενα σχολικής τάξης 

Οικογένεια 

Καθημερινότητα

Εστιατόριο - Φαγητό 

Φρούτα και λαχανικά

Μέρη του σώματος 

Ρούχα και αξεσουάρ 

Καιρός 

Ζώα

Σπίτι

Επαγγέλματα

Η γειτονιά μου

Μέσα μεταφοράς- Διακοπές

Παιχνίδια - Δραστηριότητες 

2. ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (Ο Οδηγός αυτός χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος). 

3. ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα

Διάφοροι Οδηγοί 

Εντάξει-Οδηγός Πολύγλωσσης Υποστήριξης (Μέρος 1)

Εντάξει-Οδηγός Πολύγλωσσης υποστήριξης (Μέρος 2)

Εντάξει-Οδηγός Πολύγλωσσης Υποστήριξης (Μέρος 3)

Επιμορφωτικός Οδηγός (Επίπεδα Α1-Β2)

Ενότητα Ρήματα 

Αντιστοίχιση

Φυλλάδιο-Ρήματα

Γράψε τη λέξη

Βάλε τη σωστή λέξη 

Ζάρια-ρήματα 

Flashcards 1

Flashcards 2

Multiple choice

Quizlet