Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σκοπός του έργου είναι η κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη μαθητών τρίτων χωρών στο κυπριακό σχολείο μέσω ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και της σχέσης σχολείου και γονέων-υπηκόων τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα,  το έργο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα παιδιά αυτά έχουν εκπαιδευτικές απολαβές από το σχολείο και μπορούν να συνεισφέρουν ως αυριανοί πολίτες στην κυπριακή κοινωνία  μέσα από: α) την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, και β) την εμπλοκή γονέων και κοινότητας στο σχολείο. 

Το έργο αναπτύσσεται στη βάση της μεθοδολογίας έρευνας-δράσης σε σχολεία προδημοτικής (Ελένειο νηπιαγωγείο), δημοτικής (δημοτικό Φανερωμένης, Ελένειο και Λατσιών Β’)  και Μέσης εκπαίδευσης (Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου, Πλατύ Αγλαντζιάς, και περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους δράσεις.